Նատալի Գոնչար-Խանջյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2009 - դոցենտ
2003 - բանասիրական գիտությունների թեկնածու
2002-2004 – ԿՄԱ (Կրթության Միջազգային Ակադեմիա, «Հայբուսակ» Համալսարան), հոգեբանության ֆակուլտետ
1992-1995 – ԵՊՀ ասպիրանտ
1991-1992 – ԵՊՀ հայցորդ
1986-1991 – ԵՊՀ ռուս բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2009-մինչ օրս – ԵՊՀ արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դոցենտ
2009-մինչ օրս – Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարանի ռուս և համաշխարհային գրականության ամբիոնի դոցենտ
1997 – ԱԳՆ, նախարարի օգնական
1995-2008 – ԵՊՀ արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, Գերմանիա

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց), իսպաներեն (կարդում, թարգ. բառարանով), ֆրանսերեն (կարդում, թարգ. բառարանով)
Նատալի Գոնչար-Խանջյան