Նազիկ Անթառանյան
Կրթություն
1965 - 1970 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
1970 - 1977 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի գերմանաերեն լեզվի ամբիոնի լաբորանտ
1977 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի դասախոս
Նազիկ Անթառանյան