Նելլի Հովհաննիսյան
Կրթություն
1971 - 1976 թթ. ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետի կենսաֆիզիկա բաժինը
1979 - 1981 թթ. ՍՍՀՄ ԳԱ, Մանրէների կենսաքիմիայի և ֆիզիոլոգիայի ինստիտւտ, Պուսչինո, Մոսկվայի մարզ, ՌՖ,ասպիրանտուրա

Գիտական ստիճան, կոչում
Կենս. գիտ. թեկնածու

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Saccharomyces cerevisiae-ի բջիջներում պլազմիդների ռեպլիկացիան, որը ապահովում են Polyoma վիրուսի գենոմի հատվածները»
03.00.03, կ.գ.թ., 1985 թ.
ՍՍՀՄ ԳԱ, Մանրէների կենսաքիմիայի և ֆիզիոլոգիայի ինստիտւտ, Պուսչինո, Մոսկվայի մարզ, ՌՖ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Հակամանրէնային սինթետիկ և բնական միացությունների բացահայտում, հակաբիոտիկների նկատմամբ կայուն մանրէների կայունության մեխանիզմների և տարածման ուսումնասիրում, պրոտեազների արգելակիչների բացահայտում և ուսումնասիրում:

Կարդացվող դասընթացներ
 • Ֆարմակոգենետիկա
 • Ֆարմակոգենոմիկա
 • Վիրուսոլոգիա
 • Իմունոլոգիա

  Աշխատանքային գործունեություն
  Էկոլոգիական անվտանգության լաբ. վարիչ

  Մասնագիտական անդամակցություն
  ԵՊՀ-ի Ֆարմացիայի իսնտիտուտի գիտ.խորհրդի անդամ, ՀՀ ԳԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ-ի գիտ.խորհուրդի անդամ, «Մանրէամբանական ասոցիացյայի» անդամ

  Դրամաշնորհներ
  2003 - 2004 թթ. ISTC Project # A-794
  2005 - 2008 թթ. USA/ISTC # 1247
  2009 - 2012 թթ. ISTC Project # A-1677
  2015 - 2017 թթ. թեմատիկ/15T-1F241
  2017 - 2020 թթ. ISTC A#2289

  Համակարգչային հմտություններ
  Word, Excell, Power Point

  Լեզուներ
  Հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն

  nell-hovhannisyan@ysu.am
 • Նելլի Հովհաննիսյան