Նելլի Աղաբաբյան
Կրթություն
2010 – 2015 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
2007 – 2009 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ մագիստրատուրա
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ բակալավրիատ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Անչափահասների գործերով վարույթի իրավական և տեսական հիմքերի զարգացումը ՀՀ քրեական դատավարության մինչդատական վարույթում», ի.գ.թ., ԺԲ.00.04 «Դատական իրավունք-դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Անչափահասների գործերով դաստիարակչական բնույթի հարկադրանքի միջոցների կիրառման հիմնահարցերը քրեական դատավարությունում, Անչափահասների վերաբերյալ քրեական գործերով վարույթի միջազգային իրավական կարգավորումը

Կարդացվող դասընթացներ
ՀՀ արդարադատության համակարգը

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2019 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2014 թ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դասախոս
2012 թ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնում ավագ լաբորանտ
2008 - 2012 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետում դեկանատի ավագ գործավար

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն(բավ)

(+374 60) 71-02-46 (ներքին 12-46)
Նելլի Աղաբաբյան