Նելլի Թիրաբյան
Կրթություն
1965 - 1970 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
«Ստեփան Զորյանի գրական հայացքները», 1990, ԵՊՀ, բ.գ.թ., դոցենտ, գիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1971 թ. բանասիր. ֆակուլտետի հայ գրականության ամբիոն,
1991 թ. հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
«Ժամանակակից հայոց լեզու» (խոսքի մշակույթի հիմունքներ) - բակալավրատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամ. հայոց լեզու, գեղարվեստական երկի խոսքարվեստ, խոսքի մշակույթ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն
Նելլի Թիրաբյան