Նիկոլայ Ավթանդիլյան
Կրթություն
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ (մագիստրատուրա)
2010 - 2013 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ (ասպիրանտուրա)

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, «Ուրեոթելիկ և ոչ ուրեոթելիկ արգինազների դերը պոլիամինների կենսասինթեզում», 2013, Գ.00.04., «Կենսաքիմիա»

Աշխատանքային փորձ
2013 - 2014 թթ. ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2015 - 2016 թթ. ԵՊՀ կենսաքիմիայի ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ
2014 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Կենսաբանություն ԳՀԻ կրտսեր գիտաշխատող

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաքիմիա, բժշկական կենսաքիմիա, էնզիմոլոգիա, կենսաբժշկություն, քաղցկեղի կենսաքիմիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2012 թ. ճանապարհորդական դրամաշնորհ, Կենսաքիմիական ընկերությունների Եվրոպական ֆեդերացիայի կողմից (FEBS, School of Protein Science: Structure and Dynamics of Biological Macromolecules Sofia, Bulgaria)
2016 - 2018 թթ. ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ կողմից տրամադրված դրամաշնորհ՝ նախագիծ № 16YR-1F023 “Արգինազ և ազոտի օքսիդի սինթազ. հին ֆերմենտներ՝ կրծքագեղձի հակաքաղցկեղային թերապիայի նոր հեռանկարներով”. Խմբի ղեկավար:

Մասնագիտական անդամակցություն
«Armenian Association of Biochemists» (FEBS member)
Երիտասարդ կենսաբանների ասոցացիա (YBA)

Լեզուներ
Ռուսերեն (լավ), անգլերեն (լավ)
Նիկոլայ Ավթանդիլյան