Նոնա Մելքոնյան
Կրթություն
ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
1998-2002- Բանասիրության, մանկավարժության բակալավրի աստիճան «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ:
Դիպլոմային աշխատանք` «Մարդու մարմնի մասերով կազմվաժ դարձվածաբանական կապակցությունները անգլերենում»
2002-2004 -Բանասիրության, մանկավարժության մագիստրոսի աստիճան «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ (գերազանցության դիպլոմով):
Թեզ` «Դարձվածաբանական միավորները ձեռք, գլուխ, սիրտ բառերով և նրանց համարժեքները հայերենում և ռուսերենում»

Մասնագիտական գործունեություն
2008-2010- ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2010թ.- ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն,իսպաներեն, ռուսերեն (գերազանց), պորտուգալերեն, արաբերեն և վրացերեն (խոսակցական)
Նոնա Մելքոնյան