Նվարդ Գրիգորյան
Կրթություն
2011 - 2015 թթ. Ասպիրանտ (Հոգեբանության տեսություն և պատմություն), Երևանի Պետական Համալսարան,Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության ամբիոն
2009 - 2011 թթ. Մագիստրոսի աստիճան (Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն,)Երևանի Պետական Համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության ամբիոն
2005 - 2009 թթ. Բակալավրի աստիճան,Երևանի Պետական Համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության ամբիոն

Աշխատանքային փորձ
2013 թ-ից առ այսօր դասախոս, Երևանի պետական համալսարան, Անձի հոգեբանության ամբիոն
2011 թ-ից առ այսօր կրտսեր գիտաշխատող «Անձ և սոցիալական միջավայր» գ/հ լաբորատորիա, Երևանի պետական համալսարան

Կարդացվող դասընթացներ
Դիֆերենցիալ հոգեբանություն և պրակտիկում (լաբորատոր)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մշակութային արժեքներ, համոզմունքներ, ինքնակարգավորման վարքաձևեր, քաղաքացիական ներգրավվածություն

Մասնակցություն մասնագիտական դասընթացների
Քաղաքացիական ակտիվիզմը որպես Հայաստանի քաղհասարակության նոր բաղադրիչ (2014-2016), Թուրփանջյան հասարակական ուսումնասիրությունների կենտրոն, Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան - հետազոտող
Առաջխաղացում թե խոչընդոտում: Կանանց ակադեմիական կարիերայի սոցիալ-մշակութային գործոնները ( 2014 հունվար - 2014դեկտեմբեր ), Երևանի պետական համալսարան - հետազոտող
Արժեքներ, համոզմունքներ և սոցիալական վարք. առանձնահատկությունները ժամանակակից հայ հասարակությունում (2011-2013), Երևանի պետական համալսարան - հետազոտող

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն
Նվարդ Գրիգորյան