Նվարդ Երնջակյան
Կրթություն
1971-1974 – ասպիրանտուրա, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, գիտական թեմա - «Երկնային լուսատուների պաշտամունքը հայկական ավանդական հավատալիքներում»
1966-1971 – ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, անգլերեն լեզվի ամբիոն
1957-1966 Կրուպսկայայի անվան միջնակարգ դպրոց (այժմ Ն. Աղբալյան)

Գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2013 – դոցենտ
2011 – Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ԵՊՀ «Ազգային ինքնության դրսևորումները բրիտանական լեզվամշակույթում»

Մասնագիտական և գիտակրթական գործունեություն
2021 մայիս – ԵՊՀ ԻՄ, առցանց դասախոսությունների շարք, ԵՊՀ ԻՄ օտար լեզուների ամբիոն. «Ինքնության դրսևորումները պատմալեզվամշակութային և գրական համատեքստերում»
2013-մինչ այժմ – ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
2000-2013 – ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
1991-2000 – ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1974-1991 – ԵՊՀ օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս
1974-1991 – ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատող
2011-2016 - Ռոմանագերմանական ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
2004-մինչ այժմ – Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի անդամ/AASE/
2000-2006 – Անգլերեն խոսողների միության հայկական մասնաճյուղի անդամ/ ESU (2002, գործուղում Օքսֆորդ-միջազգային մշակութաբանական սեմինարների մասնակցություն)
1991-մինչ այժմ – Անգլերեն ուսուցանողների հայկական ասոցիացիայի անդամ AELTA/,
2003-2004 փոխնախագահ /AELTA/
2006, 2007, 2011, 2019 – անգլերենի առարկայական hանրապետական հանձնաժողովի նախագահ /գրավոր, բանավոր
2006, 2007, 2008 – հեռակա ուսուցման ընդունելության անգլերեն լեզվի առարկայական հանձնաժողովի նախագահ
2010-2015 – նախապատրաստական և օտարերկրյա ուսանողների ուսուցման ֆակուլտետի ավարտական քննությունների նախագահ
2007-2017 – մինչհամալսարանական կրթության վարչության փորձագետ,
1996, 1997, 1998 – ամերիկյան խորհուրդների կողմից իրականացվող ուսուցիչների գերազանցության մրցութային հանձնաժողովի (գրավոր և բանավոր) հարցազրույցների նախագահ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտ
Էթնոլեզվաբանություն, բրիտանական և ամերիկյան ուսումնասիրություններ, ինքնություն, մշակութային և լեզվաբանական մարդաբանություն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություն, Իսպանիայի Թագավորություն, Հունաստանի Հանրապետություն, Վրաստանի Հանրապետություն

Դասավանդվող առարկաներ
Ընդհանուր և գիտական անգլերեն, ազգային ինքնություն. հայ-բրիտանական և հայ-ամերիկյան զուգահեռներ, սոցիալ-մշակութային մարդաբանություն, երկրագիտություն. Միացյալ Թագավորություն և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

Պարգևներ
2015 – ԵՊՀ արծաթե հուշամեդալ
2019 – ԵՊՀ ոսկե հուշամեդալ

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), ֆրանսերեն (խոսակցական)

Էլփոստ
nvard.yernjakyan@ysu.am
Նվարդ Երնջակյան