Օվսաննա Նահապետյան
Կրթություն
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության , հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, փիլիսոփայության բաժին
2008 - 2012 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ
2007 թ. ԵՊՀ տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Զարգացման տեսություն, Տրամաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տեսական փիլիսոփայություն, Իրավունքի փիլիսոփայություն, Տրամաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

onahapetyan@ysu.am
Օվսաննա Նահապետյան