Պետիկ Պետրոսյան
Կրթություն
ԵՊՀ,ռադիոֆիզիկայի ֆակ., Լենինգրադ, Իոֆֆեյի անվ. Ֆիզիկոտեխնիկական ինստիտուտ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու
Դիոդային կառուցվածքների ուսումնասիրությունը GaAsSbP պինդ լուծույթներում,1986 թ. Իոֆֆեյի անվ. Ֆիզիկոտեխնիկական ինստիտուտ

Կարդացված և կարդացվող դասընթացներ
Էլեկտրականություն և մագնիսականություն, օպտիկա, բարակ թաղանթների ստացման և հետազոտության փորձարարական մեթոդներ

Գիտական հետաքրքրությունների բնագավարը
Կիսահաղորդչային բարակ թաղանթներ, կիսահաղորդչային նանոբյուրեղների ստացում , օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրություն:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկա» հանրապետական նպատակային ծրագիր

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

ppetros@ysu.am
Պետիկ Պետրոսյան