Պետրոս Պետրոսյան
Կրթություն
2003 - 2006 թթ. Ասպիրանտուրա, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ
2001 - 2003 թթ. Մագիստրատուրա, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1997 - 2001 թթ. Բակալավր, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան

Գիտական աստիճան
Ֆ.մ.գ.թ. - «Գրաֆների որոշ դասերում միջակայքային իրացվող հավաքածուներ», 2 հունիսի 2006 թ., ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ

Գիտական կոչում
դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
22.02.2020 - 20.04.2020 թ. Հրավիրված պրոֆեսոր, Էլեկտրոնիկայի, հեռահաղորդակցության և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ, Գդանսկի տեխնոլոգիական համալսարան, Գդանսկ, Լեհաստան
12.08.2019 - 27.08.2019 թ. Հետազոտող, Մաթեմատիկայի ամբիոն, Լինչոպինգի համալսարան, Լինչոպինգ, Շվեդիա
20.02.2019 - 20.04.2019 թ. Հրավիրված պրոֆեսոր, Էլեկտրոնիկայի, հեռահաղորդակցության և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ, Գդանսկի տեխնոլոգիական համալսարան, Գդանսկ, Լեհաստան
2007 - 2019 թթ. Գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ
14.08.2018 - 29.08.2018 թ. Հետազոտող, Մաթեմատիկայի ամբիոն, Լինչոպինգի համալսարան, Լինչոպինգ, Շվեդիա
14.08.2017 - 29.08.2017 թ. Հետազոտող, Մաթեմատիկայի ամբիոն, Լինչոպինգի համալսարան, Լինչոպինգ, Շվեդիա
2016 թ. սեպտեմբերից առ այսօր: Դոցենտ, Կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) Համալսարան
2016 թ. սեպտեմբերից առ այսօր: Դոցենտ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի Պետական Համալսարան
14.08.2016 - 29.08.2016 թ. Հետազոտող, Մաթեմատիկայի ամբիոն, Լինչոպինգի համալսարան, Լինչոպինգ, Շվեդիա
2006 - 2016 թթ. Ասիստենտ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի Պետական Համալսարան
22.01.2015 - 07.02.2015 թ. Հետազոտող, Մաթեմատիկայի ամբիոն, Լինչոպինգի համալսարան, Լինչոպինգ, Շվեդիա
2003 - 2005 թթ. Դասախոս, Կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ֆակուլտետ, Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) Համալսարան
2002 - 2006 թթ. Կրտսեր գիտաշխատող, ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ

Կարդացվող դասընթացներ
Դիսկրետ մաթեմատիկա, գրաֆների տեսություն, կոմբինատորային ալգորիթմներ, գործույթների հետազոտում, մաթեմատիկական կիբեռնետիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դիսկրետ մաթեմատիկա, գրաֆների տեսություն, կոմբինատորային օպտիմիզացիա, մոտավոր ալգորիթմներ, բարդության տեսություն

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն, Լեհերեն

pet_petros@ysu.am
Պետրոս Պետրոսյան