Ստելլա Մարտիրոսյան
Կրթություն
2011 թ. Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան, բանասիրական գիտությունների թեկնածու
1998 - 2003 թթ. Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2005 - 2006 թթ. «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան, դասախոս
2007 թ. ԵՊՀ, Անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի ասիստենտ, բ.գ.թ., ավագ լաբորանտ

Գիտական աստիճան
2011 թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածու - «Բառիմաստի որոշման մեթոդները ռուս և անգլիական բառարանագրության մեջ»

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ
MS Windows XP MS Word, MS Excel; Internet, E-mail.
Ստելլա Մարտիրոսյան