Քնարիկ Միրզոյան
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. ԵՊՀ արեվելագիտության ֆակուլտետ թուրքագիտության բաժին

Գիտական կոչում
Դոցենտ լեզվաբանություն մասնագիտությամբ (ԵՊՀ գիտական խորհրդի 16.12.2010թ. որոշմամբ)

Աշխատանքային փորձ
2000 թ-ին թուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ
1995 - 2010 թթ. արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
1993 թ-ին թուրքագիտության ամբիոնի դասախոս
1990 թ -ին արաբական և թուրքական բանասիրության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1989 թ--ին արևելքի երկրների պատմության ամբիոնի լաբորանտ
1986 թ-ին արևելագիտության ֆակուլտետի քարտուղար–մեքենագրուհի

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից թուրքերեն
Թուրք ժողովրդի ծագումնաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից թուրքերենի քերականություն
Թյուրքախոս ժողովուրդների ծագումնաբանություն
Հայ-թուրքական լեզվական առնչություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, թուրքերեն

Պարգևներ
ԵՊՀ արծաթե մեդալ, 1999 թ.
ԵՊՀ ոսկե մեդալ, 2014 թ.
Քնարիկ Միրզոյան