Քնարիկ Սուքիասյան
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
բ. գ. թ., դոցենտ
թեկնածուական - «Ռուսերենից և ռուսերենի միջոցով կատարված բառային փոխառությունները ժամանակակից հայերենում», 1984, ԵՊՀ գիտխորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1980 - 1982 թթ. ԵՊՀ-ի բանասիրական ֆակուլտետի ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնում` որպես ստաժոր - հետազոտող:
1984 թ. սեպտեմբերից ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու - բակալավրիատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու (բառարանագրություն)

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Քնարիկ Սուքիասյան