Ռաֆայել Բարխուդարյան
Կրթություն
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու - «Որոշ եզրային խնդիրների սեփական ֆունկցիաներով վերլուծությունների զուգամիտության արագացում», 2007 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2000 – 2005 թթ. Բումերանգ սոֆթուեր, ծրագրավորող
2004 – 2007 թթ. Մաթեմատիկայի ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող
2007 թ. Մաթեմատիկայի ինստիտուտ, գիտական քարտուղար
2005 – 2007 թթ. ԵՊՀ, օպտիմալ կառավարման տեսության և մոտավոր մեթոդների ամբիոն, դասախոս, 0,5
2007 թ. ԵՊՀ, օպտիմալ կառավարման տեսության և մոտավոր մեթոդների ամբիոն, ասիստենտ, 0,5

Կարդացվող դասընթացներ
Ծրագրավորման փաթեթներ, Մաթ-ֆիզ հավասարումների լուծման թվային մեթոդներ, Թվային մեթոդներ, Վարիացիոն հաշիվ և օպտիմալ կառավարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Պադե-ի մոտարկումներ,
Ֆունկցիոնալ շարքերի զուգամիտության արագացում,
Թվային մեթոդներ,
Զուգահեռ ծրագրավորում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2005 – 2006 թթ. Մասնակվել եմ ISTC A-823 պռոյեկտին
2006 – 2007 թթ. NFSAT GRSP - 18/06

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Մաթեմատիկայի ինստիտուտի գիտական խորհուրդ
«Armenian Journal of Mathematics»-ի խմբագրության անդամ

(+374 10) 55-31-86
Ռաֆայել Բարխուդարյան