Ռոբերտ Խնկոյան
Կրթությունը
1978 - 1983 թթ. Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
1983 թ-ից մինչև այժմ ուսումնական վարպետ պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոնում
Ռոբերտ Խնկոյան