Ռոման Ալլահվերդյան
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, 1973 - 1978 թթ.
Ասպիրանտուրա` ԵՊՀ, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, 1982 - 1984 թթ.

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.-մաթ.գիտ.թեկնածու` «Ռադիոֆիզիկա` ներառյալ քվանտային ռադիոֆիզիկա», 01.04.03, 1987 թ., Աշտարակ ՀՀ ԳԱԱ ՖՀԻ
Ֆիզ.-մաթ. գիտ. դոկտոր, «Լազերային ֆիզիկա», Ա.04.21.2000 թ., Երևան, ԵՊՀ

Աշխատանքային գոր-ծունեություն, կոչում
1978 - 1979 թթ.Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, օպտիկայի ամբիոն, ավագ լաբորանտ
1979 - 1986 թթ. ԵՊՀ, օպտիկայի ամբիոն, ինժեներ
1986 - 1993 թթ. ԵՊՀ, օպտիկայի ամբիոն, գիտաշխատող
1993 - 2000 թթ. ԵՊՀ, օպտիկայի ամբիոն, ասիստենտ
2000 - 2009 թթ, ԵՊՀ, օպտիկայի ամբիոն, դոցենտ
2009 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, օպտիկայի ամբիոն, պրոֆեսոր
2009 թ. Պրոֆեսորի կոչում

Կարդացված և կարդացվող դասընթացները
«Օպտիկական երևույթների ֆիզիկա», «Ֆիզիկական գիտափորձի ավտոմատացում», «Լազերների կիրառությունը գիտության մեջ և տեխնիկայում», «Մասնագիտության արդի խնդիրներ», «Օպտոէլեկտրոնիկա և ֆոտոնիկա», «Հեղուկ բյուրեղների ֆիզիկա»

Գիտական հետազոտությունների բնագավառը
Գծային և ոչ գծային օպտիկա, լազերային ֆիզիկա, հեղուկ բյուրեղնրիերի ֆիզիկա, Լուսա- և ակուստահիդրոդինամիկա

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ ,049 մասնագիտական խորհրդի անդամ, «ԵՊՀ Գիտական տեղեկագրի» խմբ. կոլեգիայի անդամ, «Armenian Journal of Physics» ամսագրի խմբ. կոլեգիայի անդամ

Պարգևներ
«Լավագույն գիտահետազոտական աշխատանքի համար» ՀՀ գիտատեխնիկական ընկերության մրցանակ, 1986 թ.

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

ralaverdyan@ysu.am
Ռոման Ալլահվերդյան