Ռոզա Աբաջյան
Կրթություն
2016 - 2020 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պետության և իրավունքի տեսության և պատմության ամբիոն, ասպիրանտուրա
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա, Քաղաքացիական իրավունք մասնագիտացում
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Անմիջական ժողովրդաիշխանության տեսական ակունքների և ինստիտուցիոնալ իրավական ձևերի պատմական էվոլուցիան Հայաստանի նորագույն շրջանի սահմանադրական զարգացման պրակտիկայում» ի.գ.թ., ԺԲ.00.01Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմություն

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Ժողովրդաիշխանության ձևեր, անմիջական ժողովրդաիշխանություն, պետության և իրավունքի տեսական և գործնական հիմնախնդիրներ

Կարդացվող դասընթացներ
Հայաստանի պետության և իրավունքի պատմություն,
Իրավունքի հիմունքներ

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2019 թ-ից մինչ օրս – ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության և պատմության ամբիոնի դասախոս, 2020-ից՝ ասիստենտ
2019 թ-ից մինչ օրս «Արմենքոնսալտ» ՍՊԸ-ի գլխավոր իրավաբան
2014 - 2017 թթ. ՀՀ Ազգային Ժողովի փոխնախագահի աշխատակազմում՝ փորձագետ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ
MS Office package

(+374 60) 71-02-54
(ներքին 12-54)
rozaabajyan@ysu.am
Ռոզա Աբաջյան