Ռուբիկ Պետրոսյան
Կրթություն
1970-1975 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանող

Գիտական աստիճանը
Ֆիզմաթ.գիտ.թեկնածու, 04.02, ԵՊՀ, Երևան Տեսական ֆիզիկա

Աշխատանքային գործունեություն, կոչում
ասիստենտ

Կարդացված և կարդացվող դասընթացները
Տեսական մեխանիկա, Քվանտային մեխանիկա, Վեկտորական և թենզորական անալիզ,Վիճակագրական ֆիզիկա,
Պլազմայի ֆիզիկա, Քվանտային էլեկտրադինամիկա, Դաշտի քվանտային տեսություն, Թույլ փոխազդեցություններ

Գիտական հետազոտությունների բնագավառը
Գերհաղորդականություն, կոհերենտ վիճակների ֆիզիկա, քվանտային և դասական դաշտի տեսություններ
Ռուբիկ Պետրոսյան