Ռուդոլֆ Գագինյան
Կրթություն գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2001 թ-ին դոցենտ
1988 թ-ին աշխարհագրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Թիբիլիսիի պետական համալսարան, աշխարհագրության ֆակուլտետ, Թիբիլիսի
1957 - 1962 թթ. ԵՊՀ, աշխարհագրական ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
1989 թ-ին ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետում «Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի» ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, Վրաստան, Ուկրաինա


Վախճանվել է 2015 թվականին
Ռուդոլֆ Գագինյան