Ռուզան Միրզոյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2010 դոցենտ
2007 ասիստենտ
2006 բանասիրական գիտությունների թեկնածու
1992 - 2006 թթ. դասախոս
1973 - 1978 թթ. ԵՊՀ, Բանասիրության ֆակուլտետ, ռոմանագերմանական բաժին (ֆրանսերեն)

Մասնագիտական գործունեություն
2018 - 2019 թթ. դոցենտ, Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն, ԵՊՀ
2018 թ. erasmus+ ծրագրի շրջանակներում դասախոսություններ Ֆրանսիայի Էքս-Մարսել համալսարանում «Հայ-ֆրանսիական գրական թարգմանություններ» խորագրով։
2016 - 2017 թթ. Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ
2016 թ. Հայաստանի գրողների միության անդամ
2012 թ. Ֆրանսիայի CNL (Գրքի ազգային կենտրոն) կազմակերպության կողմից հրավեր՝ մեկ ամիս Ֆրանսիայի գրադարաններում աշխատելու և Մ. Էմեի «Թառած կատվի հեքիաթները» թարգմանելու համար:
2011 - 2016 թթ. պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման կրթագիտական հնգամյա ծրագիր, ԵՊՀ
2010 - 2011 թթ. դոցենտ, Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն, ԵՊՀ
2009 - 2010 թթ. ասիստենտ, Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն, ԵՊՀ
1995 թ. վերապատրաստում Փարիզի առևտրի և արդյունաբերության պալատում, «ֆրանսերենը օտարազգիների համար» ծրագրի շրջանակում:
1992 - 2009 թթ. դասախոս, Ռոմանական բանասիրության ամբիոն, ԵՊՀ
1991 - 1992 թթ. խմբագիր, «Գիտելիք» հրատարակչություն
1987 - 1989 թթ. ավագ տեխնիկ, Գեոդեզիայի ինստիտուտ, Երևան
1983 - 1985 թթ. ավագ լաբորանտ, ՀՀԳԱ երկրաբանության ինստիտուտ, Երևան
1982 թ. էքսկուրսավար․ Զվարթնոց թանգարան
1982 թ. Հայաստանի գրողների միության մրցանակ, Ա. դը Սենտ-Էկզյուպերի, «Նամակ մի պատանդի» ստեղծագործության թարգմանության համար:
1978 - 1982 թթ. ավագ ինժեներ, Երկրաբանական փորձարարական արշավախումբ, Երևան

Օտար լեզուներ
ռուսերեն, ֆրանսերեն, իտալերեն (բառարանով), անգլերեն (բառարանով)

ruzan-mirzoyan@ysu.am
Ռուզան Միրզոյան