Ռուզաննա Առաքելյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2007 - Դոցենտ
2003 - Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
1996-1997 - Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան, Անգլերենի` որպես օտար լեզվի դասավանդում
1991-1996 - Երևանի Պետական Համալսարան, Ռոմանագերմանական Բանասիրության Ֆակուլտետ, անգլիական բաժին

Մասնագիտական գործունեություն
1996 - Դասախոս, Ռոմանագերմանական Բանասիրության Ֆակուլտետ, Անգլիական Բանասիրության Ամբիոն
2006-2010 - Դասախոս, ԻՆՏԵՐԼԻՆԳՎԱ Լեզվաբանական Համալսարան, Օտար լեզուների ֆակուլտետ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Անգլիա, Իտալիա

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, իսպաներեն, ռուսերեն
Ռուզաննա Առաքելյան