Ռուզաննա Գարգալոյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2008 թ-ին Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ՀՀ բարձրագույն որակավորման հանձնաժողով, ԵՊՀ
2005 - 2008 թթ. Հայցորդ, Արտասահմանյան գրականության և գրականության տեսության ամբիոն, ԵՊՀ
1979 - 1984 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2006 թ-ից ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի ասիստենտ
1993 - 2006 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
Ռուսերեն, Գերմաներեն (բառարանով)
Ռուզաննա Գարգալոյան