Ռուզաննա Պետրոսյան
Կրթություն (բուհական)
2008-2012 թթ. Բակալավրի աստիճան, Կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան:
2012-2014 թթ. Մագիստրոսի աստիճան, Կենսաբանության ֆակուլտետ, ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան:

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու «Հայաստանի մողեսների վտանգված տեսակների պոպուլյացիոն էկոլոգիան» թեմայով, 2019, Գ.00.08 - Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա

Աշխատանքային փորձ
2015 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի ուս. լաբորատորիայի (կենդանիների բուժարան) ավագ լաբորանտ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ՀՀ սողունների բազմազանությունն ու էկոլոգիան, պահպանման հիմնահարցեր, սողունների ձևաբանություն, գենետիկական բազմազանություն և պահպանման կարգավիճակ, մողեսների էվոլյուցիոն հիմնահարցերի ուսումնասիրություններ:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
2014-2015, Armenian National Science & Education Fund (ANSEF), First Conservation Efforts For Protection Of Endangered Unique Parthenogenetic Species DarevskiaRostombekowi In Armenia.

2015-2017 SCS MES RA - RFFR 2015 International competition, “Cytogenetic Mechanisms Of Hybridogeneous Speciation In Rock Lizards Of Genus Darevskia” member of group.

2016-2017 First Conservation Efforts For Protection Of Endangered Unique Parthenogenetic Species Darevskia Rostombekovi In Armenia. The Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund

2018-2019 Armenian National Science & Education Fund (ANSEF), conservation of critcally endangered s Project 150512092 ubspecies of lizards Eremias arguta transcaucasica in Armenia

Լեզուներ
Անգլերեն- լավ, ռուսերեն- գերազանց, հայերեն- մայրենի
Ռուզաննա Պետրոսյան