Ռուզաննա Կարապետյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2009 թ. ասիստենտ, անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոն
2001- 2009 թթ. դասախոս, անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոն
2006 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու, ԵՊՀ մասնագիտական խորհուրդ
2003 - 2006 թթ. հայցորդ, ԵՊՀ
2000 - 2002 թթ. մագիստրատուրա, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզու
1996 - 2000 թթ. բակալավրիատ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզու և գրականություն

Մասնագիտական գործունեություն
Ընդհանուր անգլերենի դասավանդում ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում, Ֆիզիկա, Քիմիա, Կենսաբանական
Մասնագիտական անգլերենի դասավանդում մագիստրոսների համար, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ

Մրցանակներ
University of Cambridge ESOL Examinations
Band 4 in TKT (Teaching Knowledge Test) Module 2, Issued 16/04/09

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերն, Անգլերեն
Ռուզաննա Կարապետյան