Սամսոն Մխիթարյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2009 թ-ին Ասիստենտ
2007 թ-ին Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Երևանի պետական համալսարան
1986 - 1992 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2008 թ-ին ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի, սոցիոլոգիայի ամբիոնի ասիստենետ
2007 - 2008 թթ. ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի գիտական քարտուղար, ավագ գիտաշխատող
1998 - 2007 թթ. ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի գիտաշխատող
1995 - 1998 թթ. ՀՀ ԳԱԱ սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոնի գիտական քարտուղար
1992 - 1995 թթ. ՀՀ ԳԱԱ սոցիոլոգիական հետազոտությունների կենտրոնի ավագ լաբորանտ

Օտար լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն (խոսակցական)
Սամսոն Մխիթարյան