Սամվել Ջիլավյան
Կրթություն
1976 - 1981 թթ. ԵՊՀ Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, մեխանիկայի բաժին
1981 - 1984 թթ. ասպիրանտուրա ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
Ֆիզակամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման «Ջերմաաձգականության որոշ խնդիրներ անիզոտրոպ սալերի համար լայնական դեֆորմացիաների հաշվառմամբ», 1987 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1985 թ-ից առ այսօր գիտական պայմանագրային թեմաներում գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող, առաջատար գիտաշխատող
1988 - 1996 թթ. ԵՊՀ մեխանիկայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ:
1989 թ-ից հոծ միջավայրի մեխանիկայի` 2007 թ-ից մեխանիկայի ամբիոն, 1991 թ-ից առ այսօր - ասիստենտ, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Հոծ միջավայրի մեխանիկա, նյութերի դիմադրություն և շինարարական մեխանիկայի տարրեր, հոծ միջավայրի ջերմադինամիկա և ջերմաառաձգականություն, ալիքները հոծ միջավայրում, դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկայի խնդիրների լուծման մեթոդներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սալերի և թաղանթների տեսություն, սալերի ջերմա և մագնիսաառաձգականության տեսություն, ջերմաառաձգականություն, առաձգական և էլեկտրաառաձգական ալիքների տարածումը և դիֆրակցիան առաձգական և պիեզոէլեկտրական միջավայրերում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Պետբյուջեից ֆինանսավորվող «Առաձգականության մաթեմատիկական տեսության կոնտակտային և խառը խնդիրներ: Ալիքների դիֆրակցիան և ճառագայթումը առաձգական և էլեկտրաառաձգական միջավայրերում» գիտական թեմայի կատարող, 2002-ից

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
1991 - 1995 թթ. ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհող մասնագիտացված խորհրդի գիտքարտուղար:
1996 - 2002 թթ. ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ
1989 - 2007 թթ. ԵՊՀ մեխանիկայի ֆակուլտետի խորհրդի գիտքարտուղար
2007 թ-ից ԵՊՀ մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի խորհրդի գիտքարտուղար

samjilavyan@ysu.am
Սամվել Ջիլավյան