Սամվել Մկրտչյան
Կրթություն
Երևանի Պետական Համալսարան, Պատմության ֆակուլտետի Ազգագրության բաժին (1978 - 1983 թթ.):
Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի (ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ) ասպիրանտուրա (1988 - 1990 թթ.)

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու (1997 թ.) Թեկնածուական թեզ. «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության արդի տոնածիսական համակարգը (էթնոսոցիոլոգիական հ Պատմական գիտությունների դոկտոր, թեզի պաշտպանության ժամկետը՝ 2011 թ. հուլիսի 12: Թեման` «Հայոց տոնական համակարգի էթնոմշակութային առանձնահատկությունները (ավանդույթ և արդիականություն)» հետազոտություն)»:

Գիտական կոչումներ
2011 թ. - դոցենտ
2015 թ. -պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
1983-1988 թթ. Հայաստանի ազգագրության պետական թանգարան (ՀԱՊԹ)
1983-1984 թթ. կրտսեր գիտաշխատող
1985-1988 թթ. ավագ գիտաշխատող
1986-1988 թթ. ՀԱՊԹ-ի Հասարակական կենցաղ և հոգևոր մշակույթ բաժնի վարիչ:
1988-2022 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
1988-1995 թթ. կրտսեր գիտաշխատողի պաշտոնակատար
1995-1997 թթ. կրտսեր գիտաշխատող
1997-2004 թթ. գիտաշխատող
1998-2005 թթ. անհատական գիտական թեմայի ղեկավար. թեման է՝ «Հայոց տոնածիսական համակարգը»
2004-2021թթ. ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի էթնոսոցիոլոգիայի բաժնի ավագ գիտաշխատող
2021թ. - ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող
2015 –2021 թթ. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի կրոնի պատմության և տե-սության ամբիոնի վարիչ
2021-2022թթ. ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի Հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
2007թ. – ից առ այսօր
Դասախոսությունների կուրս ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետում՝ հետևյալ թեմաներով. «Հայոց տոնական համակարգի էթնոմշակութային առանձնահատկությունները», «Հայոց արդի կրոնական վարքագիծ», «Հայ եկեղեցի և սփյուռք», «Հայ ազգագրություն», «Հայոց եկեղեցու պատմություն », «Հետազուոթյան պլանավորում և մեթոդներ», «Գիտական սեմինար»:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ ազգարություն, ԸՆդհանուր ազգագրություն, Հայ եկեղեցու պատմություն, Հայոց տոնածիսական համակարգ, Բնակչության կրոնական վարքագիծ, Ընտանեկան հարաբերություններ, Մշակութային տուրիզմ, էթնոսոցիալական և մշակութային այլ հիմնախնդիրներ

Մասնակցությունը գիտական ծրագրերին
1. «Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի» կողմից հայտարարված ծրագրի ղեկավար. թեման՝ «Մշակութային տուրիզմի զարգացման հեռանկարները Մեղրիում», իրականացման ժամկետը՝ 2002 թ.
2. ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի կողմից հայտարարված մրցութային ծրագրի մասնակից. թեման՝ «Ակնարկներ հայ եկեղեցու պատմության». իրականացման ժամկետը՝ 2008-2010 թթ.: Ծրագրի ղեկավար՝ Լևոն Սարգսյան
3. ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի կողմից հայտարարված մրցութային ծրագրի մասնակից. թեման՝ «Ակնարկներ հայ եկեղեցու պատմության». իրականացման ժամկետը՝ 2011-2013 թթ.: Ծրագրի ղեկավար՝ Լևոն Սարգսյան
4. ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի կողմից հայտարարված մրցութային ծրագրի մասնակից. թեման՝ «Կրոնը Հայաստանի հասարակական կյանքում», իրականացման ժամ¬կե¬տը 2013-2015 թթ: Ծրագրի ղեկավար՝ Անուշավան եպս Ժամկոչյան: ԿՈԴ - 13-6D375
5. ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի կողմից հայտարարված մրցութային ծրագիր. թեման՝ «Կրոնական արդի գործընթացներն էթնոմշակութային արժեքների պահպանման համատեքստում». իրականացման ժամկետը՝ 2016-2017 թթ.:
Ծրագրի ղեկավար՝ Սամվել Մկրտչյան: ԿՈԴ - 15T-6D227
6. ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի կողմից հայտարարված մրցութային ծրագիր. թեման՝ « Կրոնական իրավիճակը Հայաստանում՝ սոցիալմշակութային և պետական-քաղաքական արդի գործընթացների համատեքստում». իրականացման ժամկետը՝ 2018-2020 թթ.:
Ծրագրի ղեկավար՝ Սամվել Մկրտչյան: ԿՈԴ - 18T-6D120
7․ ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի կողմից հայտարարված մրցութային ծրագիր. թեման՝ « Հայոց կրոնական վարքագիծը սահմանային իրավիճակներում». իրականացման ժամկետը՝ 2021-2024 թթ.: Ծրագրի ղեկավար՝ Սամվել Մկրտչյան:

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

(+374 10) 56-24-79
Սամվել Մկրտչյան