Սարգիս Հայրոյան
Կրթություն
1986 – 1989 թթ. Ասպիրանտուրա ՀՀ ԳԱԱ
1981 - 1986 թթ. ԵՊՀ, երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկարաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն

Գիտական կոչում
2004 թ-ին դոցենտ
2016 թ-ից պրոֆեսոր

Գիտական աստիճան

Երկրաբանական գիտությունների դոկտոր
Դոկտորական թեզ՝ «Ուռչող գրունտների ամրության, սողքի փոփոխության օրինաչափությունները, կանխատեսումն և դրանց կիրառման հնարավորությունները շինարարության մեջ», ԵՊՀ, 2013թ.

Երկրաբանա-հանքաբանական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Ուռչող կավերի սահքի դիմադրության և սահքային սողքի հիմնական օրինաչափությունները և նրանց որոշման մեթոդները», ՊՆԻԻՍ, Մոսկվա, 1989

Աշխատանքի փորձը
2000 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոնի վարիչ
1986 - 2000 թթ. «Հայհիդրոնախագիծ» ինստիտուտ, գեոտեխնիկայի լաբորատորիայի վարիչ, ավագ գեոտեխնիկ
1982 - 1986 թթ. «Հայջրնախագիծ» ինստիտուտ, ինժեներ-երկրաբան
1981 - 1982 թթ. «Հայպետինժնախագիծ» ինստիտուտ, ինժեներ-երկրաբան

Դասավանդվող առարկաները
Ճարտարագիտական երկրաբանություն, գրունտների մեխանիկա, գրունտագիտություն, ճարտարագիտական երկրադինամիկա

Մասնագիտական հետարքրքրությունները
Գրունտագիտություն, ուռչող կավերի ռեոլոգիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

hairoyan@ysu.am
Սարգիս Հայրոյան