Սաթենիկ Գրիգորյան
Կրթություն
2012- 2017` ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Կառավարման և մենեջմենթի հոգեբանություն (ասպիրանտուրա)
2010- 2012` ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Կառավարման և մենեջմենթի հոգեբանություն(մագիստրատուրա)
2006- 2010` ԵՊՀ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ (բակալավր)

Գործունեություն
2017թ. սեպտեմբերից առ այսօր- ԵՊՀ, Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դեկանի օգնական
2016թ. սեպտեմբերից առ այսօր- ԵՊՀ, Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2015թ. սեպտեմբերից առ այսօր ԵՊՀ, Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դեկանատի օպերատոր

Թրեյնինգներ
2013թ. մարտ- մայիս` «Արքետիպային վերլուծություն», Յունգյան մոդել
2011թ. սեպտ.- 2013 մայիս` «Նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորում» (ՆԼԾ) (Մետամոդել, Խարսխման տեխնիկաներ, Ռեֆրեյմինգ, Սուբմոդալային տեխնիկաներ, Ընտանեկան հոգեթերապիա, Էրիքսոնյան հիպնոս)
2011թ. սեպտ.- դեկտ.` «Հոգեդինամիկ հոգեվերլուծություն», Յունգյան մոդել
2011թ. մարտ- հուլիս` «Հոգեվերլուծություն», Ֆրոյդյան մոդել

Սեմինարներ
2018թ. նոյեմբեր- «Մարդկային ռեսուրսների կառավարման գիտակիրառական հիմնախնդիրներ» 2018
2016թ. նոյեմբեր- «Մարդկային ռեսուրսների կառավարման գիտագործնական հիմնախնդիրներ» 2016
2010թ. նոյեմբեր- «Մարդկային ռեսուրսների կառավարման գիտակիրառական հիմնախնդիրներ» 2010

Կարդացվող դասընթացներ
Մեդիահոգեբանություն/բակալավրիատ/, Մեդիաազդեցության ժամանակակից տեսություններ/բակալավրիատ/, Հոգեբանական ներազդման մեթոդները հանրային կապերում և գովազդում/մագիստրատուրա/, Իմիջոլոգիա/մագիստրատուրա/:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մեդիահոգեբանություն
Իմիջի հոգեբանություն
Բիզնես հոգեբանություն
Գովազդի և PR-ի հոգեբանություն
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման հոգեբանություն
Նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորում/ՆԼԾ/
Նեյրոմարքեթինգ
Հոգեվերլուծություն

Լեզուների տիրապետում
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Սաթենիկ Գրիգորյան