Սաթենիկ Միրզոյան
Կրթություն
2018 թ-ից մինչ այժմ Կենսաբանության ֆակուլտետ, Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի հայցորդ:
2015 - 2017 թթ. Մագիստրոսի աստիճան, ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ, Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
2011 - 2015 թթ. Բակալավրի աստիճան, ԵՊՀ լավագույն ուսանող-2016, Մանրէաբանության, բույսերի և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
Գիտական աստիճան

Աշխատանքային փորձ
2019 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի «Կենսաբանություն» ԳՀ ինստիտուտի Մանրէաբանության, կենսաէներգետիկայի և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
2017 - 2019 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի «Կենսաբանություն» ԳՀ ինստիտուտի կենսաքիմիայի լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող
2015 - 2017 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի Մանրէաբանության, բույսերի և մանրէների կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի լաբորանտ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաքիմիա, կենսաէնեգետիկա, մանրէաբանություն և կենսատեխնոլոգիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2018 թ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության, Գիտության կոմիտեի դրամաշնորհի կատարող (18T-1F045)
2017 թ. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության, Գիտության կոմիտեի դրամաշնորհի կատարող (15T-1F123)
2016 թ. ԱՄՆ կրթության և գիտության ազգային հիմնադրամի դրամաշնորհի կատարող (ANSEF, NS-Biotechnology-4184),

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2017 թ. Կենսաքիմիկների Հայկական Ասոցիացիա
2016 թ. Մանրէաբանների Հայկական Ասոցիացիա
2015 թ. Մանրէաբանության ամերիկյան ընկերություն
2015 թ. Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա

Պարգևներ
2017 թ. ԱՐՓԱ հիմնարկի նորարարության մրցույթ
2016 թ. «ԵՊՀ լավագույն ուսանող-2016» ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ

satenik.mirzoyan@ysu.am
Սաթենիկ Միրզոյան