Սաթենիկ Սարոյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2004 թ-ից Հայցորդ, ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրություն ֆակուլտետ, Անգլերեն լեզվի թիվ 2 ամբիոն
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզվի բաժին, մագիստրոս
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլերեն լեզվի բաժին, բակալավր

Մասնագիտական գործունեություն
2004 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրություն ֆակուլտետ, Անգլերենի թիվ 2 ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
հայերեն գերազանց), անգլերեն (գերազանց), իսպաներեն(գերազանց), ռուսերեն (գերազանց), լատիներեն (բառարանով)
Սաթենիկ Սարոյան