Սեդա Մարության
Կրթություն
1989 - 1992 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա «կենսաքիմիա» մասնագիտությամբ
1984 - 1989 թթ. ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի բաժանմունք
1974 - 1984 թթ. Երևանի թիվ 68 միջնակարգ դպրոց

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, «Ռենտգենյան ճառագայթման ազդեցությունը Candida guilliermondii НП-4 խմորասնկերի կենսունակության և ԴՆԹ-ի որոշ ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշների վրա»

Աշխատանքային փորձ
18 տարի: Երևանի պետական համալսարան, կենսաքիմիայի ամբիոն
Կարդացվող դասընթացներ Կենսաքիմիա, Սինապսների կենսաքիմիա, Նուկլեինաթթուների կենսաքիմիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաքիմիա, Ռադիոկենսաբանություն, Ռադիացիոն կենսաքիմիա, Նուկլեինաթթուների կենսաքիմիա,

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2002-2009 A-1227

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն, Գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Կենսաքիմիկոսների Եվրոպական Ընկերությունների Ֆեդերացիա
Կենսաքիմիկոսների Հայսատանյան Միավորում

marsed@ysu.am
Սեդա Մարության