Սեդրակ Աստվածատուրով
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2005 թ-ին Դոցենտ
2002 թ-ին Սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Երեւանի Պետական Համալսարան
1999 թ-ին Օսլօյի Համալսարանի «Խաղաղության հետազոտման» ծրագիր, Նորվեգիա
1997 թ-ին ՈՒփսալայի Համալսարանի «Կոնֆլիկտների Լուծման» ծրագիր ,Շվեդիա
1994 - 1995 թթ. Ջորջ Մեյսոնի Համալսարանի Կոնֆլիկտների Վերլուծության եւ Լուծման Ինստիտուտ,ԱՄՆ
1987 թ-ին Բելոռուսական Պետական Համալսարանի Դասախոսների Որակավորման Բարձրացման Ինստիտուտ
1982 - 1985 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1975 - 1980 թթ. ԵԺՏԻ տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2005 - 2011 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ
1991 - 2002 թթ. ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի ավագ դասախոս
1986 - 1991 թթ. ԵՊՀ քաղաքատնտեսության ամբիոնի ասիստենտ
1982 - 1985 թթ. ԵՊՀ քաղաքատնտեսության ամբիոնի ասպիրանտ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ, Բելառուս, Շվեդիա, ԳԴՀ, ԱՄՆ, Լեհաստան, Նորվեգիա, Մեծ Բրիտանիա, Շվեյցարիա

Հասարակական գործունեություն
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ Մեթոդական Խորհրդի անդամ
2002 - 2009 թթ. ՀՀ Աշխատանքի եւ Սոցիալական հարցերի նախարարության Աշխատանքի եւ սոցիալական հետազոտությունների Ազգային ինստիտուտի գիտա-մեթոդական խորհրդի անդամ
1998 - 2008 թթ. Տարածաշրջանային ինտեգրացիայի եւԿոնֆլիկտների լուծման Կենտրոնի ավագ փորցագետ,Երեւան
1998 - 2000 թթ. Բաց հասարակության Ինստիտուտի Օժանդակության Հիմնադրամի Փորձագիտական կոմիտեի անդամ,Երեւան

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց)
Սեդրակ Աստվածատուրով