Սերգեյ Հայրապետյան
Կրթությունը
1977-1982թթ. Երևանի գյուղատնտեսական ինստիտուտի ուսանող

Գիտական աստիճան
Քիմիական գիտությունների դոկտոր –« Կառուցվածքային և քրոմատագրաֆիական պարամետրերի բարձր վերարտադրելիությամբ հիբրիդային սիլիկահողային սորբենտներ», 22 հունիսի 2012, ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ.Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ
Թեկնածուական թեզը - «Նոր սորբենտներ եվ կրիչներ սիլիկազոլի հիման վրա հեղուկային քրոմատոգրաֆիայի համար», հոկտեմբեր 1990, Հատուկ մաքրության նյութերի եվ քիմիական ռեակտիվների Համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտ (ԻՐԵԱ, ք. Մոսկվա)

Աշխատանքային փորձ
1983-2004 թթ.՝ ԻՐԵԱ ՀԳՀԻ անօրգանական նյութերի Երևանյան բաժնի կրտսեր գիտաշխատող, գիտաշխատող. ավագ գիտաշխատող
2005.-մինչ օրս՝ ԵՊՀ անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի ավագ գիտաշխատող, ասիստենտ
1985 թ. (ապրիլ-դեկտեմբեր) ՀԽՍՀ ԳԱ Կենսաօրգանական քիմիայի ինստիտուտ (ք.Մոսկվա):
2000 թ. (օգոստոս-սեպտեմբեր) SABIT ծրագիր (Ֆիլադելֆիա, ԱՄՆ):
2006-2012թթ. Գիտական հետազոտությունների և փորձագիտական կենտրոն ՍՊԸ - տնօրեն

Կարդացվող դասընթացներ
«Օրգանական եվ անօրգանական սորբենտներ»
«Քրոմատոգրաֆիական անալիզ» (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քրոմատոգրաֆիայի, սորբման, պինդ ֆազային լուծահանման համար սորբենտների եվ կրիչների սինթեզ
Բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատոգրաֆիա

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2001-2004 թթ.: Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոնի (ՄԳՏԿ, Մոսկվա) «Նոր սորբենտներ եվ կրիչներ քրոմատոգրաֆիայի եվ կենսաբանորեն ակտիվ նյութերի իմոբիլացման համար» Ա-418 շնորհի առաջատար փորձագետ;
2004-2007 թթ.: Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոնի (ՄԳՏԿ, Մոսկվա) «Հակավիրուսային (հակա-ՄԻԱՎ) ակտիվությամբ օժտված եվ/կամ սիրտ-անոթային համակարգի գործունեությունը կարգավորող միացությունների դիզայն եվ սինթեզ» Ա-960 շնորհի գիտաշխատող:
2005 թ. (Հունվար-դեկտեմբեր): Գիտության եվ կրթության Հայկական ազգային հիմնադրամի (ԳԿՀԱՀ) կողմից ֆինանսավորվող «Մոլեկուլորեն արտադրոշմված համակարգեր սիլիկաժելի հիման վրա» 05-PS-cheminorg-714-19 շնորհի Գիտական խորհրդատու;
2006 թ. (Հունվար-դեկտեմբեր): Գիտության եվ կրթության Հայկական ազգային հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող «Բարձրարդյունավետ հեղուկային քրոմատոգրաֆիայի (ԲԱՀՔ) համար հիբրիդային հանքապոլիմերային աշտարակներ» 05-PS-cheminorg-0826-355 շնորհի Գլխավոր հետազոտող:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Պարգևներ
Բնական գիտությունների բնագավառում ՀՀ պրեզիդենտի ամենամյա մրցանակ (2005 թ.)

Էլ. փոստ
haysers@ysu.am
Սերգեյ Հայրապետյան