Սերինե Պետրոսյան
Կրթություն
Երևանի Պետական Համալսարան
2004-2008 Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ, անգլերեն բաժին, բակալավրիատ
2008-2010 Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ, անգլերեն բաժին,մագիստրատուրա

Աշխատանք
2012-2015 –ին որպես անգլերեն լեզվի դասախոս Եվրոպական Տարածաշրջանային Ակադեմիայում
2015 թ-ին որպես հայցորդ Երևանի Պետական Համալսարանում
2015 թ սեպտեմբերին՝ որպես լաբորանտ Անգլերեն լեզվի թիվ մեկ ամբիոնում
2018 թ-ին ՝որպես անգլերեն լեզվի դասախոս Երևանի Պետական Համալսարանում
2019թ-ին՝ որպես անգլերեն լեզվի ուսուցիչ Մ․Վ․ Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի Պետական Համալսարանի Երևանյան մասնճյուղում

Մասնակցել եմ մի շարք սեմինարների, գիտական կոնֆերանսների
1. “Connecting Globally’’ կոնֆերանս՝ կազմակերպված Բրիտանական Խորհրդի կողմից, մարտ, 2015թ․
2. “Annual professional development workshop series” `Ջոն Սքրիվերի կողմից ( փետրվար 14-15 2015 թ․)
3. “IELTS teacher training sessions ‘’ կազմակերպված Բրիտանական Խորհրդի կողմից( մարտի 22, 2014)
4. “Partnership for success” կոնֆերանս՝ կազմակերպված Բրիտանական Խորհրդի կողմից(2-3 հոկտեմբեր, 2013)
5. “English for Employability” (Բրիտանական Խորհուրդ)

Հավաստագրեր
• iTEP Academic Core PBT Exam, Mastery level
• TOEFL IBT exam certificate
• IELTS Imposter Training certifiace
• Manmar CJSC certificate of participation(Ապրիլ 5-6, 2012թ․)
Սերինե Պետրոսյան