Սերժիկ Սրապիոնյան
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1983 - 1986 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, հայ գրականության ամբիոնի ասպիրանտ
1978 - 1983 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «20 - րդ դարասկզբի արևմտահայ քաղաքացիական պոեզիան», 1989, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2002 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի դոցենտ
1987 - 2002 թթ. ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
19 - րդ դարի հայ նոր գրականության պատմություն (բակալավ),
19 - րդ դարավերջի և 20 - րդ դարասկզբի հայ գրակության պատմություն (բակալավր),
Արևմտահայ գրական առնչությունները (մագիստրատուրա)
Հայ նորավեպը (մագիստրատուրա)
Նարեկացի - Մեծարենց - Սիամանթո (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արևմտահայ գրականություն,
Հայ նոր գրականություն,
Հայ նորագույն գրականության

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (կարդում և թարգմանում եմ բառարանի օգնությամբ)

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
Սերժիկ Սրապիոնյան