Շուշանիկ Գասպարյան
Կրթություն
1989 -1995 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի ասպիրանտուրա
Ֆիզիկայի մագիստրոս, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, 1987 թ.
1987 թ. դիպլոմային աշխատանքի թեմա՝ «Դեֆորմացիայի ազդեցությունը քվանտային թաղանթների կինետիկական և օպտիկական հատկությունների վրա»
1982 - 1987 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետ, պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն (ՊՄՖ)
1979 - 1982 թթ. ԵՊՀ-ին կից ֆիզ-մաթ. դպրոց

Գիտական աստիճանը
2008 թ. ֆիզ.մաթ. գիտ. թեկնածու
Գիտական թեզը՝ «Ցածր չափայնությամբ կիսահաղորդչային համակարգերի կինետիկական և մագնիսական հատկությունների տեսական ուսումնասիրություն», (Գիտ. ղեկ. պրոֆ. Ալբերտ Կիրակոսյան), վկայագիր`Ա №04556

Հիմնական աշխատանքը
1987 - 1989 թթ. ԵՊՀ ՊՄՖ ամբոնում որպես ստաժոր-հետազոտող,
1995 թ-ից առ այսօր գիտաշխատող ԵՊՀ պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոնում
2005 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի ՖԳՀԻ-ի ՊՄՖ գիտահետազոտական լաբորատորիա, գիտաշխատող,
2005 - 2009 թթ. գիտաշխատող «Կիսահաղորդչային նանոէլեկտրոնիկա» ՀՀ պետական ծրագիր,
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ, 2000-49 գիտական թեմա, գիտաշխատող,
1995 - 2001 թթ. ԵՊՀ, «Համալսարանական կրթության զարգացման հիմնահարցերի կատարելագործման» գիտական խումբ, գիտաշխատող:
Մանկավարժական գործունեություն`
2011 թ-ից առ այսօր ֆիզիկայի ուսուցչուհի՝ Երևանի Գ.Էմինի անվան հ.182 ավագ դպրոց
1998 - 2004 թթ. ֆիզիկայի ուսուցչուհի` Երևանի թիվ 53 միջն. դպրոց, ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի` Երևանի թիվ 60 միջն. դպրոց
1996 - 1998 թթ. ֆիզիկայի ուսուցչուհի` Բարձրաշենի միջն. Դպրոց

Մասնագիտացումը, հիմնական ուղղություններ
Պինդ մարմնի ֆիզիկայի տեսություն և կիսահաղորդիչների ֆիզիկա

Գիտական հետաքրքրություններ
Կոնդենսացված միջավայրերի ֆիզիկա, կիսահաղորդչային նանոհամակարգերի կինետիկական հատկություններ

Մասնակցություն դրամաշնորհների
CRDF (Project No.375100 “Carrier Scattering in Quantum Nanosystems”),
INTAS (Project No. 99-00928, “Stranski-Krastanow Quantum Dots in a Microcavity”)
ANSEF (Grant No. PS24-01, “Investigation of Relaxation Processes in Nanostructures”)
ANSEF (Grant No. 04-ps-condmatth 813-95, “Effect of the Strain Field on the Electron States and Electron-Polar Optical Phonon Interaction in Lens-Shaped Quantum Dots”)
ANSEF (Grant No. 05-PS-nano-0811-228, “Energy Relaxation By Multiphonon Processes In Quantum Dots”)

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Համակարգչային հմտություններ
Windows 2008, MS Office, Mathematica-5.

shgaspar@ysu.am
Շուշանիկ Գասպարյան