Շուշանիկ Պարոնյան
Կրթություն
1986-1989 Լենինգրադի (Սանկտ Պետերբուրգի) պետական համալսարանի անգլիական բանասիրության ամբիոն, ասպիրանտուրա
1984-1986 Լենինգրադի (Սանկտ Պետերբուրգի) պետական համալսարանի անգլիական բանասիրության ամբիոն, գիտահետազոտական ստաժավորում
1973-1978 ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոն, անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտություն, գերազանցության դիպլոմ
1963-1973 N 78 դպրոց, Երևան

Գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2014 պրոֆեսոր
2010 Բանասիրական գիտությունների դոկտորի դիպլոմ, ԵՊՀ
2004 Դոցենտ
1989 Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Լենինգրադի (Սանկտ Պետերբուրգի) պետական համալսարան

Մասնագիտական գործունեություն
2012 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի վարիչ
1993-2011 ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ
1989-1993 ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1978-1980 ԵՊՀ ինժեներական հոգեբանության լաբորատորիայի ավագ լաբորանտ

Մասնակցություն միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների
2009 Օտար լեզուներ և գրականություն, միջազգային գիտաժողով, Երևան
2014 Promoting Independent Learning, International Conference, Երևան
2015 Forced Migrations: The Case of Armenia, doctoral seminars, Բերգամո, Իտալիա
2016 AASE International Conference, Երևան
2019 Լեզու, մշակույթ, հաղորդակցություն. Միջազգային գիտաժողով, Երևան, 2019 թ.

Հասարակական գործունեություն
2005 - 2011 Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի նախագահ
2003 թ-ից մինչ այժմ Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
2007 թ-ից մինչև 2019 Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի որակի հանձնաժողովի անդամ
2004 թ-ից մինչ այժմ Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի անդամ

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (խոսակցական)

Հետազոտական աշխատանք
2014 թ-ից մինչ այժմ ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի բազային ծրագրի շրջանակներում գործող "Անգլալեզու հակահայկա- կան քարոզչական դիսկուրսի հետազոտությունների լաբորատորիայի" ավագ գիտաշխատող
Շուշանիկ Պարոնյան