Սիրանուշ Ղալթախչյան
Կրթություն
2011 թ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի հայցորդ
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բաժին, մագիստրոսի աստիճան գերազանցությամբ
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բաժին, բակալավրի աստիճան գերազանցության դիպլոմով
1989 - 1998 թթ. 142 միջն, դպրոց, գերազանցությամբ

Գիտական կոչում
2014թ. Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2012 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի դասախոս
2004 - 2012 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ

Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակներ
Գործալեզվաբանություն, հոգելեզվաբանություն, հարալեզվաբանություն, ոճագիտություն

Միջազգային գիտաժողովների մասնակցություն
 • 2011 թ. (october 4-8) «Means of Structuring Effective Persuasive Message» AASE , «English Studies: Theory and Practice» International Conference, Yerevan,
 • 2009 թ. (փետրվ. 26-27) «On Explicit and Implicit ways of Expressing Persuasion in Discourse», Օտար լեզուներ և գրականություն (տեսություն և պրակտիկա) խորագրով միջազգային գիտաժողով նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին, Երևան, էջ 53
 • 2004 թ. (october 16-19) «Insight into Jane Austen's Characters in the Light of Persuasion», AASE 1, «English Studies: Theory and Practice» International Conference, Yerevan, p. 27-28

  Մասնագիտական անդամակցություն
  2004 թ-ից մինչ այժմ Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի անդամ

  Օտար լեզուներ
  Ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն
 • Սիրանուշ Ղալթախչյան