Սոֆիկ Հովհաննիսյան
Կրթություն
1957 - 1962 թթ. ուսանող ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ
1962 - 1965 թթ. Ասպիրանտ, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաքիմիայի ամբիոն
2002 - 2007 թթ. Որակավորման բարձրացման ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Կենսաբ. գիտ. թեկնածու «L-, ω-ամինաթթուների ներթափանցումը և կուտակումը Candida ցեղի խմորասնկային բջիջներում»
Կենսաբ. գիտ. դոկտոր «Ամինաթթվային օքսիդազներ և նրանց փոխադարձ կապը պերօքսիսոմների հետ»

Աշխատանքային փորձ
1965 - 1968 թ. Ասիստենտ
1968 - 1974 թ. Ավագ դասախոս,
1974 - 2004 թ. Դոցենտ,
2004 թ-ից մինչև այժմ պրոֆեսոր կենսաքիմիայի ամբիոնում

Կարդացվող դասընթացներ
«Ընդհանուր կենսաքիմիա», «Ազոտ պարունակող միացությունների փոխանակություն», «Ածխաջրերի փոխանակության ընտրովի գլուխներ», «Ճարպերի փոխանակության ընտրովի գլուխներ», «միկրոօրգանիզմների կենսաքիմիայի ընտրովի գլուխներ», «Նյութափոխանակության կարգավորման ընտրովի գլուխներ», «Պաթոգեն միկրոօրգանիզմների կենսաքիմիա», «Մասնագիտության արդի խնդիրներ»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաքիմիա, բջջի ազոտային փոխանակություն, էնզիմոլոգիա, D-և L-ամինաթթվային օքսիդազների պերօքսիսոմալ լոկալիզացիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Եվրոպական կենսաքիմիական ընկերությունների ֆեդերացիա (Հայկական Ասոցիացիա)
ԵՊՀ 051 մասնագիտական խորհուրդ

Պարգևներ
Աշխատանքի վետերան
Սոֆիկ Հովհաննիսյան