Սոնա Սարգսյան
Կրթություն
2007 -2009 թթ. ԵՊՀ հայցորդ, «Տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում» մասնագիտացում
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Աշխատանքային փորձ
2013 թ-ից առ այսօր` ԵՊՀ, Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դոցենտ
2010-2013 թթ. ԵՊՀ, Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի ասիստենտ
2004 - 2010 թթ. ԵՊՀ, Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դասախոս
2001-2004 թթ. ԵՊՀ, Կառավարման և գործարարության ամբիոնի ավագ լաբորանտ

Դասավանդվող դասընթացներ
• Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ
• Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում
• Տնտեսաբնապահպանական գործընթացների մոդելավորում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
• տնտեսաբնապահպանական հիմնախնդիրներ
• խաղերի տեսություն
• տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում

Հետազոտական ծրագրեր
2014-2016թթ Օլդենբուրգի տնտեսագիտական կրթության ինստիտուտ,Գերմանիա, ՍԻՆԵՐՋԻԱ - Համակարգված և կայուն էներգաարդյունավետությունը Հայաստանում

Վերապատրաստում
2017-ի հունիս - Ռոտերդամի Էրազմուս համալսարան, Բնակարանաշինության և քաղաքաշինության ուսումնասիրությունների ինստիտուտ, Արդյունք. Մշակվել է նոր դասընթաց ՝ « Տնտեսաբնապահպանական գործընթացների մոդելավորում»

Լեզուների իմացություն
Հայերեն-մայրենի, ռուսերեն - ազատ, անգլերեն – ազատ

sonasargsyan@ysu.am
Սոնա Սարգսյան