Սոնա Սաղաթելյան
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2013 թ. սոցիոլոգիական գիտությունների թեկնածուի աստիճան, ԵՊՀ
2002 - 2004 թթ. սոցիոլոգիայի մագիստրոսի աստիճան, ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ
2003 թ. հետբուհական վերապատրաստման ծրագիր, Ցեղասպանության և սփյուռքի ինստիտուտ, Ռուռ-Բոխումի համալսարան, Գերմանիա
1998 - 2002 թթ. սոցիոլոգիայի բակալավրի աստիճան, ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2013 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոնի ասիստենտ
2017 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի «Ցեղասպանագիտություն» մագիստրոսական ծրագրի դասախոս
2017 - 2019 թթ. Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի դասախոս
2017թ. ՀՀ Արդարադատության Ակադեմիայի թրեյներ
2014 - 2015 թթ. Հայաստանում ֆրանսիական քոլեջի դասախոս
2013 - 2014 թթ. Բիզնեսի աջակցման կենտրոնի թրեյներ
2004 - 2013 թթ. ԵՊՀ Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի դասախոս
2010 - 2013 թթ. Մեդիա Մոդել հետազոտական և խորհրդատվական ընկերության վերլուծաբան, խորհրդատու
2006 - 2010 թթ. Եվրոպական հետազոտությունների և կրթության կենտրոնի թրեյներ
2003 - 2008 թթ. Ռեգիոնալ ինտեգրման և կոնֆլիկտների լուծման կենտրոնի ծրագրերի համակարգող

Դասընթացներ
Սոցիոլոգիական տեսություններ
Ցեղասպանության տեսություններ
Ցեղասպանության սոցիալական հիմնախնդիրներ
Մարկետինգային հետազոտություններ
Կորպորատիվ մշակույթ և թիմակազմավորում
Մարդկային ռեսուրսների ուսուցում և զարգացում
Կազմակերպական կոնֆլիկտների կառավարում
Խմբային դինամիկա և առաջնորդություն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Հայաստան, Գերմանիա, Բելգիա, ՌԴ, Վրաստան:

Օտար լեզուներ
ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց):

Համակարգչային հմտություններ
Microsoft Office, SPSS 17.0 Statistics software package, CASE package
Սոնա Սաղաթելյան