Սոնա Տոնիկյան
Կրթություն
1989-1994 ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության բաժին
1996-1997 Դամասկոսի՝ արտասահմանցիներին արաբերենի դասավանդման ինստիտուտ

Գիտական աստիճան
թեկնածուական – Ղուրանի սյուժեների դտցաբանական հիմքերը, 2002, Թբիլիսիի պետական համալսարան
Դոցենտի կոչում - 2007, ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1994-1997 ԵՊՀ, Արաբագիտության ամբիոն, ավագ լաբորանտ
1997-2007 ԵՊՀ, Արաբագիտության ամբիոն, ասիստենտ
2007-2009 ԵՊՀ, Արաբագիտության ամբիոն, դոցենտ
2009-2016 ԵՊՀ, Արաբագիտության ամբիոն, ամբիոնի վարիչ
2016-առայսօր ԵՊՀ, Արաբագիտության ամբիոն, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Գրական արաբերեն
Արաբական միջնադարյան գրականություն
Մուսուլմանական իրավունքի հիմունքենր
Իսլամ՝ կրոն և հավատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մուսուլմանական դիցաբանություն, մուսուլմանական իրավունք, միջնադարյան արաբական մշակույթ, ղուրանագիտություն, լեզուների դասավանդման արդի մեթոդներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
TEMPUS – Հեռակա ուսուցման ծրագիր, Երևան 2007

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, արաբերեն, ռուսերեն, իտալերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Ակադեմիական համագործակցության և օժանդակության հայկական ասոցիացիա» ՀԿ, խորհրդի անդամ
«Արաբագիտական ուսումնասիրություններ» ժողովածուի խմբագրական կազմի անդամ

Պարգևներ
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի պատվոգիր

Էլ. փոստ
sotonik@ysu.am
Սոնա Տոնիկյան