Ստեփան Սարգսյան
Կրթություն
1997 - 2003 թթ. Երևանիթիվ 106 միջնակարգ դպրոց
2003 - 2007 թթ. Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի բակալավրիատ
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀֆիզիկայիֆակուլտետիմագիստրատուրա
2013 - 2016 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու

Թեկնածուական
«Դասական համակարգերով ոչ գծային մոտարկման որոշ հարցեր», 2016 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2016 թ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետ, ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթ. անալիզ, դիֆ. հավասարումներ, մաթ. ֆիզ. հավասարումներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակները
Հարմոնիկ անալիզ և մոտարկումների տեսություն, ազդանշանների և պատկերների մշակում, machine learning

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

stepansargsyan@ysu.am
Ստեփան Սարգսյան