Սուրեն Ներսեսյան
Կրթությունը
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ երկրաբանական ֆակուլտետ, <Օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնում և հետախուզում> մասնագիտացմամբ (մագիստրատուրա)
2003 - 2006 թթ. Ասպիրանտուրա, Ռուսաստանի Պետական Երկրաբանահետախուզական Համալսարան

Գիտական աստիճան
Երկրաբանա- հանքաբանական գիտությունների թեկնածու.
2006 թ-ին Թեմա - "Геологические особенности техногенных золотосодержащих минеральных образований хвостов обогащения золотоизвлекательной фабрики AGRC и геотехнология их рациональной переработки"

Աշխատանքային փորձը
2006 թ-ից մինչ 2013 թ-ը ԵՊՀ օգտակար հանածոների հանքավայրերի որոնման և հետախուզման ամբիոնի ասիստենտ, 2013 թ-ից մինչ օրս՝ դոցենտ
2008 - 2009 թթ. «Գոլդեն Օռ» ընկերության երկրաբան
2012-2014 ԵՊՀ «կայուն զարգացում» կենտրոնի փորձագետ

Կարդացվող դասընթացներ
Օգտակար հանածոների հանքավայրերի նմուշարկում և պաշարների հաշվարկ
Ընդերքօգտագործման բնապահպանական հարցեր
Հետախուզական ցանցի խտության վերլուծություն
Ներդրումային նախագծերի արդյունավետության գնահատում
Տեխնածին հանքահումքային ռեսուրսներ
Ընդերքի արդյունահանման և հանքաքարի վերամշակման հիմնական տեխնոլոգիաներ
Հանքավայրերի երկրաբանատնտեսագիտական գնահատում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բավարար)

Suren2001@ysu.am
Սուրեն Ներսեսյան