Սուսաննա Ասիկյան
Կրթություն
1971 - 1975 թթ. Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան օտար լեզուների ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1976 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի դասախոս
1982 - 1991 թթ. ԵՊՀ օտար լեզուների ֆակուլտետի լաբորատորիայի վարիչ և ժամավճարային կարգով անգլերեն լեզվի դասախոս
1976 - 1982 թթ. ԵՊՀ ծրագրավորված ուսուցման բաժնի ավագ լաբորանտ և ժամավճարային կարգով անգլերենի դասախոս

Դասընթացների մասնակցություն
2016 թ. Անգլերենի իմացության միջազգային քննության (iTEP) վկայագիր
2015 թ. Հայաստանի բրիտանական խորհրդի «Face to Face IELTS Teacher Training» դասընթացին մասնակցության հավաստագիր
2010 թ. «Անգլիական բանասիրություն» մասնագիտությամբ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացի հավաստագիր
2003 թ. «Անգլերեն լեզու» մասնագիտությամբ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացի վկայական

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովների
2014 թ. «Promoting Independent Learning» միջազգային գիտաժողովին գիտական հոդված ներկայացնելու հավաստագիր
2014 թ. գիտամեթոդական IV միջազգային գիտաժողով, ՌՀՀ
2008 թ. «Ռոմանագերմանական բանասիրության խնդիրները. օտար լեզուների դասավանդման տեսություն և մեթոդիկա» II միջազգային գիտամեթոդական գիտաժողով, ՌՀՀ

Հասարակական գործունեություն
Ֆակուլտետի արհկոմի անդամ, «ԵՊՀ բանբեր» գիտական հանդեսի (սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն) խմբագրական խորհրդի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), անգլերեն (վարժ), ռուսերեն (վարժ)
Սուսաննա Ասիկյան