Սուսաննա Խաչատրյան
Ծնվել է 1964 թ. Երևանում:

1971 - 1981 թթ. սովորել է 165 միջնակարգ դպրոցում:

1981 - 1986 թթ. ընդունվել և ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրության ֆակուլտետի հայրենագիտության բաժինը:

1986 - 2000 թթ. աշխատել է Հայջրշինվարչությունում որպես ավագ տնտեսագետ:
2000 թ-ից աշխատել է ԵՊՀ ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնում: Սպասարկել է Հայաստանի աշխարհագրության կաբինետը:

Դասավանդում է.
 • Կայուն հասարակական զարգացման հայեցակարգ
 • Բժշկական աշխարհագրություն
  Վարում է գործնական և սեմինար պարապմունքներ հետևյալ առարկաներից.
 • Լանդշաֆտագիտություն
 • Հողերի աշխարհագրություն հողագիտության հիմունքներով
 • Մայրցամաքների աշխարհագրություն
 • Արտասահմանյան երկրների սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն
 • Գեոէկոլոգիա
 • Հայաստանի աշխարհագրություն
 • Հայկական սփյուռքի աշխարհագրություն
 • Միջազգային զբոսաշրջություն
 • Ռեգիոնալ աշխարհագրություն
 • Ռեկրեացիոն աշխարհագրություն
 • Տուրիստագիտություն

  2005 - 2008 թթ. հանդիսացել է ամբիոնի հայցորդ
  2010 թ-ից տեղափոխվել է սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն
  2013 թ. մայիսի 3-ին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն «Լեռնային շրջաններիի լանդշաֆտային պլանավորման սկզբունքները (ՀՀ Արագածոտնի մարզի օրինակով)» թեմայով, ԻԴ 04.01. «Երկրաբնապահպանութ¬յուն» մասնագիտությամբ

  Ունի տպագրված 19 հոդված, ավարտական փուլում է թեկնածուական ատենախոսությունը:

  «Լեռնային երկրների կայուն զարգացում և ռեսուրսների կառավարում» - Հայ- Շվեյցարական - Վրացական միջազգային գրանտ ծրագրի, 2015 - 2018 թթ., անդամ

  Ամուսնացած է, ունի 2 զավակ:
 • Սուսաննա Խաչատրյան