Սուսաննա Վարդանյան
Կրթություն
1976 - 1981 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի փիլիսոփայության բաժին

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական` «Մեկնաբանության մեթոդը և նրա փիլիսոփայական նշանակությունը», Թ. 00.01, 2006 թ., ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի 013 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1981 - 1988 թթ. ԵՊՀ լաբորանտ դիալեկտիկական մատերիալիզմի և տրամաբանության ամբիոնում
1988 - 2000 թթ. ԵՊՀ տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի դասախոս
2000 թ-ից մինչև այժմ ասիստենտ ԵՊՀ տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնում

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Նշանագիտություն
Հերմենևտիկայի հիմնահարցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գիտության մեթոդաբանություն
Գիտության փիլիսոփայություն
Նշանագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Սուսաննա Վարդանյան